Dining at the Templemore Arms Hotel

Food served all day
 
Breakfast
Breakfast served:  8am – 11.30am
 
Carvery Lunch served:
12pm – 2.30pm Monday – Saturday
12pm – 3.30pm Sunday
 
Bar A la Carte Menu
2.30pm – 9.30pm Monday to Saturday
3.30pm – 9pm Sunday
 
Greenwood Restaurant:
Open Friday & Saturday 6pm – 10pm
Sunday Lunch 12pm – 2.30pm
 
With a home from home feeling, the casual atmosphere of our Karrigeen Lounge is the ideal place to experience our traditional Irish hospitality over a satisfying meal from our varied lounge menu or to relax and enjoy a drink.
 
Both our Lounge and separate “Greenwood Restaurant” have earned a reputation for the excellence of our food and quality of our service.
 
Please note that all Tips & Gratuities collected by electronic or other means are distributed to employees in a manner which has been agreed. The employees have agreed to share the amount based on the employee's role in the service delivery.
 
 
 

Liên Hệ

Địa chỉ

Templemore Arms Hotel,
93 Main Street,
Templemore,
Co. Tipperary
E41 CC42

Điện Thoại

00 353 504 31423

Email

info@templemorearms.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

00 353 504 31423

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách